Pirkimo sąlygos

Prieš naudodamiesi mūsų paslaugomis, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas.

Aiškinimas ir apibrėžimai

Aiškinimas

Žodžiai, kurių pradinė raidė rašoma didžiąja raide, turi reikšmes, apibrėžtas tokiomis sąlygomis. Toliau pateikiami apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, nepaisant to, ar jie pateikiami vienaskaita, ar daugiskaita.

Apibrėžimai

Šių Taisyklių ir Sąlygų tikslais:

Dukterinė įmonė – subjektas, kuris kontroliuoja, yra jos kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas su Bendrove, kur „kontrolė“ reiškia 50 % ar daugiau akcijų nuosavybę, nuosavybės dalį ar kitus vertybinius popierius, turinčius teisę balsuoti renkant direktorius ar kitą vadovaujančią instituciją.

Valstybė nurodo Lietuvos Respubliką.

Įmonė (šiose Sąlygose vadinama „Bendrovė“, „Mes“, „Mūsų“ arba „Artico“) reiškia MB Turinio sprendimai, įmonės kodas 305958586, registruotos buveinės adresas: P. Vileišio g. 24-58, LT-10301 Lietuvos Respublika.

Įrenginys reiškia bet kokį įrenginį, kuris gali pasiekti Paslaugą, pavyzdžiui, kompiuteris, mobilusis telefonas arba skaitmeninis planšetinis kompiuteris.

Atsiliepimai – tai Jūsų atsiųstas atsiliepimas, naujovės ar pasiūlymai dėl mūsų Paslaugos savybių, našumo ar galimybių.

Bandomoji versija reiškia ribotą paslaugos kiekį, kurio neišnaudojus galima atšaukti prenumeratą.

Paslauga reiškia Svetainėje perkamą prenumeratą, kuri suteikia prieigą prie Bendrovės siūlomų turinio plėtojimo paslaugų, t. y. skaitmeninio rašytinio turinio.

Prenumerata reiškia prieigą prie Paslaugos, kurią Jums siūlo Bendrovė.

Sąlygos arba Taisyklės reiškia šias Sąlygas ir taisykles, kurios sudaro visą sutartį tarp Jūsų ir Bendrovės dėl naudojimosi Paslauga.

Trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslauga – tai bet kokios trečiosios šalies teikiamos paslaugos ar turinys (įskaitant duomenis, informaciją, produktus ar paslaugas), kuriuos Paslauga gali rodyti, įtraukti arba padaryti prieinamą.

Jūs arba Vartotojas reiškia asmenį, kuris pasiekia arba naudojasi Paslauga, arba įmonę ar kitą juridinį asmenį, kurio vardu toks asmuo pasiekia arba naudojasi Paslauga, jei taikoma.

Pripažinimas

Šios Paslaugos naudojimą reglamentuojančios sąlygos ir sutartis, kuri galioja tarp Jūsų ir Bendrovės. Šios Sąlygos ir Taisyklės nustato visų Vartotojų teises ir pareigas, susijusias su naudojimusi Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir Sąlygomis bei jų laikotės. Šios Taisyklės ir Sąlygos taikomos visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslauga.

Prisijungdami prie Paslaugos ar naudodamiesi ja, sutinkate laikytis šių Taisyklių ir Sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors šių Sąlygų dalimi, negalėsite pasiekti Paslaugos.

Jūs pareiškiate, kad esate vyresnis nei 18 metų. Bendrovė su jaunesniais nei 18 metų asmenimis nesudaro Sutarties ir neleidžia naudotis Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja taip pat priklauso nuo to, ar sutinkate ir laikotės Bendrovės Privatumo politikos. Mūsų Privatumo politikoje aprašomos mūsų asmeninės informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo taisyklės ir procedūros, kai naudojatės Svetaine ir/ar Paslauga, ir pasakojama apie Jūsų teises į privatumą ir kaip Jus saugo įstatymai. Prieš naudodamiesi mūsų Paslauga, atidžiai perskaitykite mūsų Privatumo politiką.

Prenumerata

Prenumeratos laikotarpis

Paslauga ar kai kurios Paslaugos dalys pasiekiamos tik su mokama Prenumerata. Būsite iš anksto apmokestinti periodiškai kas mėnesį, atsižvelgiant į tai, kokį Prenumeratos plano tipą pasirinksite pirkdami prenumeratą. Suma, kuria būsite apmokestinti, taip pat priklauso nuo to, kokį Prenumeratos plano tipą pasirinksite.

Kiekvieno laikotarpio pabaigoje Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinta tomis pačiomis sąlygomis, nebent Jūs arba Bendrovė ją atšauks.

Įsigijus metinę prenumeratą, įsipareigojate prenumeratą atnaujinti 12 mėn. nuo Paslaugos įsigijimo momento, t. y. metinė prenumerata negali būti nutraukiama anksčiau nei po metų laikotarpio.

Prenumeratos atšaukimai

Prenumeratos atnaujinimą galite atšaukti susisiekę su Bendrove, ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio pradžios (t. y. jeigu norite atšaukti prenumeratą nuo kovo mėnesio, tai turite padaryti ne vėliau kaip paskutinę vasario mėnesio dieną). Mokesčiai ir sumos, kurias jau sumokėjote už dabartinį Prenumeratos laikotarpį, Jums nebus grąžinamos ir galėsite naudotis Paslauga iki dabartinės Prenumeratos laikotarpio pabaigos.

Metinės prenumeratos atnaujinimai gali būti atšaukiami ne anksčiau nei po vienerių metų nuo Paslaugos įsigijimo momento. Prieš metinės prenumeratos pabaigą Bendrovė įsipareigoja su Jumis susisiekti ir aptarti Prenumeratos atnaujinimo galimybes ir sąlygas.

Atsiskaitymas

Jūs turite pateikti Bendrovei tikslią ir išsamią prašomą atsiskaitymo informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant – vardą, pavardę, adresą, šalį, pašto kodą, telefono numerį ir galiojančio mokėjimo būdo informaciją.

Jei dėl kokių nors priežasčių automatinis atsiskaitymas neįvyksta, Bendrovė išrašys elektroninę sąskaitą faktūrą, kurioje nurodys, kad per tam tikrą terminą turite tęsti rankiniu būdu, apmokant visą sąskaitoje nurodytą atsiskaitymo laikotarpį.

Mokesčio pakeitimai

Bendrovė savo nuožiūra ir bet kuriuo metu gali keisti Prenumeratos kainą. Bet koks prenumeratos kainos pakeitimas įsigalios pasibaigus tuometiniam Prenumeratos laikotarpiui.

Bendrovė iš anksto informuos Jus apie bet kokius Prenumeratos kainų pasikeitimus, kad suteiktų galimybę nutraukti prenumeratą prieš įsigaliojant tokiam pakeitimui.

Jūsų tolesnis naudojimasis Paslauga įsigaliojus Prenumeratos kainos pakeitimui reiškia jūsų sutikimą sumokėti pakeistą Prenumeratos kainą.

Grąžinamos lėšos

Sumokėta kaina už Prenumeratą negrąžinama, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas.

Bendrovė kiekvienu konkrečiu atveju gali svarstyti tam tikrus prašymus grąžinti pinigus už Prenumeratą ir juos patenkinti savo nuožiūra.

Bandomoji versija

Bendrovė savo nuožiūra gali pasiūlyti Prenumeratą su bandomuoju laikotarpiu ribotam laikotarpiui.

Norint užsiregistruoti bandomajam laikotarpiui, reikia įvesti savo atsiskaitymo informaciją ir nusipirkti Paslaugą.

Šiuo metu galiojantis Bandomosios versijos pasiūlymas – Vartotojas gali atšaukti Prenumeratą, jeigu (i) turinio užsakymams išnaudota ne daugiau negu 1000 žodžių ir (ii) tai yra pirmasis Vartotojo Prenumeratos mėnesis.

Bendrovė bet kuriuo metu ir be įspėjimo pasilieka teisę (i) pakeisti Bandomosios versijos pasiūlymo sąlygas arba (ii) atšaukti Bandomosios versijos pasiūlymą.

Intelektinė nuosavybė

Paslauga ir jos pirminis turinys (išskyrus Jūsų ar kitų vartotojų pateiktą turinį), funkcijos ir funkcionalumas yra ir liks išskirtinė Bendrovės nuosavybė.

Paslauga yra saugoma tiek šalies, tiek užsienio šalių autorių teisių, prekių ženklų ir kitų įstatymų.

Be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo, mūsų prekių ženklai ir jokia kita intelektinė nuosavybė negali būti naudojami jokiam produktui, paslaugai, reklamai ir kt. veikloms.

Naudojantis Paslauga, įsigyto skaitmeninio turinio intelektinė nuosavybė perleidžiama Vartotojui.

Atsiliepimai

Jūs perleidžiate visas teises, nuosavybės teises ir interesus į bet kokius atsiliepimus, kuriuos pateikiate Bendrovei. Jei dėl kokios nors priežasties toks priskyrimas yra neveiksmingas, sutinkate suteikti Bendrovei neišskirtinę, amžiną, neatšaukiamą, nemokamą, pasaulinę teisę ir licenciją naudoti, atgaminti, atskleisti, sublicencijuoti, platinti, keisti ir naudoti tokius Atsiliepimus be apribojimų.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso Bendrovei arba jų nekontroliuoja.

Bendrovė nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad Bendrovė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga arba atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio tokio turinio, prekių ar paslaugų, pasiekiamų svetainėje, naudojimo ar pasikliovimo per tokias svetaines ar paslaugas.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų, kuriose lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Nutraukimas

Mes galime nedelsiant nutraukti arba sustabdyti jūsų prieigą, be išankstinio įspėjimo ir neprisiimdami atsakomybės, dėl bet kokios priežasties ir apribojimų, jei pažeidžiate šias Sąlygas.

Jūsų teisė naudotis Paslauga nutraukiama nuo sutarties nutraukimo momento, apie kurį būsite informuoti Jūsų nurodytais kontaktais.

Atsakomybės apribojimas

Nepaisant bet kokios žalos, kurią galite patirti, visa Bendrovės ir bet kurio jos tiekėjo atsakomybė pagal bet kurią šių Sąlygų nuostatą ir jūsų išskirtinė teisių gynimo priemonė už visus pirmiau nurodytus dalykus yra apribota suma, kurią faktiškai sumokėjote naudodamiesi Paslauga arba 100 EUR, jei neįsigijote Paslaugos.

Tiek, kiek leidžia taikytini teisės aktai, Bendrovė ar jos tiekėjai jokiu būdu nėra atsakingi už jokius specialius, atsitiktinius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius dėl negauto pelno, duomenų praradimo ar kita informacija, skirta verslo nutraukimui, asmens sužalojimui, privatumo praradimui, atsirandančiam dėl Paslaugos, trečiosios šalies programinės įrangos ir (arba) su Paslauga naudojamos trečiosios šalies aparatinės įrangos naudojimo arba nesugebėjimo naudoti arba bet kokiu būdu su ja susijusio, arba kitu atveju, susijusiu su bet kuria šių Sąlygų nuostata), net jei Bendrovei ar bet kuriam tiekėjui buvo pranešta apie tokios žalos galimybę ir net jei teisių gynimo priemonė neatitinka esminio tikslo.

Bendrovė neapriboja savo atsakomybės dėl žalos, padarytos dėl tiesioginės Bendrovės tyčios ar didelio neatsargumo. Taip pat, Bendrovė neapriboja ir nepanaikina civilinės atsakomybės už sveiaktos sužalojimą, gyvybės atėmimą ar neturtinę žalą. 

Atsakomybės apribojimas "TOKIA, KOKIA YRA" ir "KAIP PRIEINAMA"

Paslauga Jums teikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir „KAIP PRIEINAMA“  – su visais trūkumais be jokios garantijos. Tiek, kiek leidžiama pagal taikomus įstatymus, Bendrovė savo ir savo dukterinių įmonių bei jos ir atitinkamų jų licencijų išdavėjų bei paslaugų teikėjų vardu aiškiai atsisako bet kokių tiesioginių, numanomų, įstatymų nustatytų ar kitokių garantijų, susijusių su Paslauga, įskaitant visas numanomas perkamumo, tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės teisių ir teisių nepažeidimo garantijas bei garantijas, kurios gali atsirasti dėl prekybos, vykdymo, naudojimo praktikos. Neapsiribojant tuo, kas išdėstyta pirmiau, Bendrovė neteikia garantijų ar įsipareigojimų ir neteikia jokių pareiškimų, kad Paslauga atitiks Jūsų reikalavimus, pasieks bet kokius numatytus rezultatus, bus suderinama ar veiks su bet kokia kita programine įranga, programomis, sistemomis ar paslaugomis, veiks be pertrūkių, atitiks bet kokius veikimo ar patikimumo standartus arba bus be klaidų arba, jog bet kokios klaidos ar defektai gali būti arba bus ištaisyti.

Neribojant to, kas išdėstyta pirmiau, nei Bendrovė, nei joks bendrovės teikėjas neteikia jokių tiesioginių ar numanomų pareiškimų ar garantijų: (i) dėl Paslaugos veikimo ar prieinamumo arba informacijos, turinio, medžiagos ar produktų įtrauktų į ją; (ii) kad Paslauga bus nepertraukiama arba be klaidų; (iii) dėl bet kokios informacijos ar turinio, pateiktos naudojant Paslaugą, tikslumo, patikimumo arba (iv) kad Paslaugoje, jos serveriuose, iš Bendrovės arba jos vardu siunčiamame turinyje ar el. laiškuose nėra virusų, scenarijų, Trojos arklių, kirminų, kenkėjiškų programų, laiko bombų ar kitų kenksmingų komponentų.

Šiame skirsnyje nustatytos išimtys ir apribojimai taikomi tiek, kiek tai įmanoma pagal galiojančius įstatymus ir neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms.

Reglamentuojantys teisės aktai

Jūsų naudojimąsi Paslauga reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Jūsų naudojimuisi Paslauga taip pat gali būti taikomi kiti vietiniai, nacionaliniai ar tarptautiniai įstatymai.

Ginčų sprendimas

Jei turite kokių nors rūpesčių ar ginčų dėl Paslaugos, sutinkate pirmiausia pabandyti ginčą išspręsti neoficialiai, taikiu būdu, susisiekę su Bendrove. Nepavykus ginčo išspręsti taikiu būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Atskyrimas ir atsisakymas

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta neįgyvendinama arba negaliojančia, tokia nuostata bus pakeista ir aiškinama taip, kad būtų kuo geriau pasiekti tokios nuostatos tikslai pagal galiojančius įstatymus, o likusios nuostatos galios toliau.

Atsisakymas

Išskyrus čia numatytus atvejus, nesinaudojimas teise arba reikalavimas įvykdyti įsipareigojimą pagal šias Sąlygas nedaro įtakos šalies galimybei pasinaudoti tokia teise arba nereikalauti tokio įvykdymo bet kuriuo metu po to, o pažeidimo atsisakymas nereiškia bet kokio vėlesnio pažeidimo atsisakymo.

Vertimas

Šios taisyklės ir sąlygos galėjo būti išverstos, jei suteikėme jas Jums prieinamas mūsų Paslaugoje / Svetainėje. Jūs sutinkate, kad ginčo atveju pirmenybė teikiama originaliam tekstui.

Šių Taisyklių ir Sąlygų pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti arba pakeisti šias Sąlygas. Jei pakeitimas yra reikšmingas, Bendrovė dės pagrįstas pastangas, kad apie tai praneštume bent prieš 30 dienų iki bet kokių naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas yra esminis pakeitimas, bus nuspręsta Bendrovės nuožiūra.

Ir toliau naudodamiesi mūsų paslauga po to, kai tie pakeitimai įsigalios, sutinkate laikytis pakeistų Sąlygų. Jei visiškai ar iš dalies nesutinkate su naujomis Sąlygomis, nustokite naudotis Svetaine ir Paslauga.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šių Taisyklių ir Sąlygų, galite susisiekti su mumis: 

El. paštu: info@artico.lt;

Telefonu: +370 6100 6014.

Paskutinį kartą Pirkimo sąlygos atnaujintos: 2022 m. sausio 19 d.